Virksomheder

25 % af danskerne har de seneste fire uger oplevet høj grad af stress. Ca. 15 % føler sig stresset dagligt eller ofte.

Mange løber stærkere og stærkere for i sidste ende blot at nå mindre, fordi de er stressede i stedet for effektive.

En sygemelding har mange omkostninger både økonomisk og menneskeligt.
At forebygge alvorlig langvarig stress handler først om fremmest om at være opmærksom på balancen mellem krav og ressourcer – både på arbejdspladsen som helhed og i forhold til den enkelte medarbejder.

Jeg kan hjælpe med personlige stresshåndteringsforløb og viden om forebyggelse og håndtering af stress i virksomheden.