Mindfulness

Mindfulness er en flere tusinder år gammel teknik, som især er blevet anvendt af buddhister i den østlige del af verden. Den har dog i den vestlige udgave intet med religion af gøre. Den amerikanske professor i medicin og grundlægger af The Stress Reduction Clinic i Massachusetts, Jon Kabat-Zinn, introducerede i 1980’erne mindfulness i den vestlige verden og har været en af hovedkræfterne bag den store udbredelse og anvendelse af teknikken i dag.

Når vi træner mindfulness, øger vi vores evne til at observere vores tankeprocesser, mens de foregår. Vi kan på den måde blive opmærksomme på, hvad det er for tanker der kører gennem vores hoved og ”fange” bl.a. stresstanker, før de får lov til at udløse stress i vores krop.

Med mindfulness, lærer du også at lade dine tanker passere, så du i stedet for at lade tankerne optage hele dit sind kan rette fokus mod det, som er i det aktuelle øjeblik – herunder hvordan din krop har det lige nu.

Mindfulness handler dybest set om træning af din opmærksomhed – eller rettere træningen i at være opmærksom på din opmærksomhed. Det er evnen til at have et perspektiv, hvor du kigger på dig selv udefra og bliver i stand til at observere, hvad du retter din opmærksomhed mod – og til at ændre på det, hvis det er det, du ønsker.

Med den mindfulde opmærksomhed registreres tanker og følelser blot som tanker og følelser – noget, der er konstrueret mentalt, og som er forskelligt fra virkeligheden. Teknikken kan derfor hjælpe dig med at adskille dig selv fra dine tanker og følelser, så de ikke påvirker dig så meget.